ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ - ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ

H απονεύρωση στοχεύει στην απομάκρυνση της όποιας λοίμωξης και μικροβίων απο το μολυσμένο δόντι. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη και αυξημένης τεχνικής δυσκολίας διεργασία που πραγματοποιείται εντος του οδοντιατρείου μας.

Ο ενδοντολόγος - εξειδικευμένος οδοντίατρος - μας με την απονεύρωση εξασφαλίζει τη "διάσωση" δοντιών που άλλοτε θα έπρεπε να βγούν λόγω αδυναμίας θεραπείας.

Ουσιαστικά, η όλη διαδικασία έγκειται στην αφαίρεση του νεύρου και στο καθαρισμό του δοντιού απο την όποια φλεγμονή και τυχόν μικρόβια. Στη συνέχεια, γεμίζουμε το δόντι με το κατάλληλο φάρμακο ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση της φλεγμονής.