ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Στο πολυοδοντιατρειο IMS.DENTAL καλύπτουμε όλο το φάσμα περιστατικών που χρήζουν επεμβατικής λύσης στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας.

Τα πιο συνηθισμένα περιστατικά είναι:

έγκλειστοι και ημιέγκλειστοι φρονιμίτες,
έγκλειστοι κυνόδοντες,
έγκλειστα και υπεράριθμα δόντια,
υπολείμματα ριζών,
περιακρορριζικές κύστες,
βιοψίες,
πόνος και νευραλγία προσώπου, κ.α.

Το πραγματικό πλεονέκτημα επίσκεψης ενός οδοντιατρικού κέντρου με πλήθος ειδικών από όλες τις διαφορετικές οδοντιατρικές ειδικότητες είναι ότι μπορούμε να παρέχουμε μια ομαδική προσέγγιση, όπου είναι αναγκαίο.
Ελληνικα