Τί είναι το οδοντικό εμφύτευμα

Γιατί εμφύτευμα κι όχι γέφυρα ?
22 Σεπτεμβρίου, 2015

Τί είναι το οδοντικό εμφύτευμα

Viewed 1056 Times

Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μία τεχνητή ρίζα με μορφή βίδας από τιτάνιο που τοποθετείται μέσα στο οστούν της γνάθου με σκοπό να στηρίξει ένα η περισσότερα τεχνητά δόντια. Πάνω στη βίδα αυτή τιτανίου βιδώνεται ένα ενδιάμεσο στέλεχος που μας δίνει το σχήμα ενός τροχισμένου δοντιού. Πάνω σε αυτό το στέλεχος τοποθετείται η τελική στεφάνη (θήκη).

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)
ims
ims